japan_flag arrow slovak_flag arrow england_flag
logo

Slovensko-japonská obchodná komora (SJOK) bola založená v roku 2006
ako neziskové a nepolitické občianske združenie, ktoré je Ministerstvom
vnútra SR registrované v zozname občianskych združení.

Hlavná činnosť organizácie je zameraná na poskytovanie asistenčných
služieb pre japonských podnikateľov a poskytovanie podpory firmám pri
rozvoji ich podnikateľských aktivít na Slovensku.

Naším cieľom je prispieť k dobrým vzťahom a posilniť vzájomné obchodné
vzťahy medzi týmito krajinami.

map

Kontakt:

contact@sjok.sk
+421 2 4437 1899