Japonsko odsúhlasilo zmenu v ústave

2014-07-21 13:26:09

Japonsko spravilo historický krok, zrušilo zákon, ktorý od roku 1945 zakazoval japonskej armáde bojovať v zahraničí.

Podľa japonskej ústavy (Článok 9), napísanej pod dohľadom spojeneckej armády po druhej svetovej vojne, malo Japonsko zakázané aktívne využívať vojenskú moc, s výnimkou sebaobrany. Japonsko sa tak od vydania zákazu nezúčastnilo žiadnych bojov, avšak, zopár japonských jednotiek viackrát pomáhalo Organizácii Spojených Národov (UN) pri mierových operáciách.

Zmena zákona odsúhlasená parlamentom umožní Japonsku zúčastniť sa takzvaných akcií „spoločnej sebaobrany“, čo znamená, že Japonsko bude môcť poskytnúť vojenskú pomoc spriateleným národom mimo hraníc Japonska.

Japonský premiér, Shinzo Abe, ktorý je presvedčený, že sa Japonsko potrebuje prispôsobiť zmenám v otázke svetovej bezpečnosti, vynakladal úsilie na presadenie zmeny zákona už dlhšiu dobu, Tento krok uvítali hlavne Spojené štáty, ktoré sú dlhodobým a stálym spojencom Japonska v otázkach bezpečnosti, avšak vyprovokoval Čínu, krajinu, s ktorou má Japonsko už dlhú dobu nestabilné a napäté vzťahy. Tá obviňuje Japonsko zo znovu zbrojenia.

Aj japonskí občania, ktorí v sebe majú hlboko zakorenené presvedčenie v povojnový pacifizmus, vnímajú túto zmenu ako veľmi kontroverznú. Na protest proti zmene v ústave sa tisícky ľudí zúčastnilo protestu v Tokiu, jeden muž sa na protest podpálil zaživa.

Premiér Abe však zdôrazňuje, že zmena nebude viesť k zapojeniu sa Japonska do zahraničných vojen. „To, že by Japonsko malo bojovať vo vojnách za cieľom obrany cudzej krajiny je len nedorozumením. To nepripadá v úvahu.“ vyhlásil na tlačovej konferencii. „Je to len striktne obranné opatrenie na ochranu našich vlastných občanov. Naša všeobecná zásada, že Japonsko nemôže vyslať vojská viesť boje do cudzích krajín sa nijako nemení.“

Kritici obviňujú premiéra Abeho z uskutočnenia prvého kroku, ktorý podľa nich môže viesť k oveľa závažnejším a trvalým zmenám Článku 9, v ktorom sa Japonsko vzdáva nároku na vedenie vojny a expanzívnej politiky. Iní však vidia japonskú ústavu, ktorá od roku 1945 neprešla žiadnou väčšou zmenou, ako vojnovú relikviu uvalenú na Japonsko a ktorúje potrebné zreformovať, aby sa Japonsko mohlo zapojiť do bežných činností moderného národa.

Japonsko žiada Spojené kráľovstvo, aby si udržala silnú pozíciu v Európskej únii.

2013-08-01 12:23:23

Japonsko sa pridalo ku krajinám, ktoré tvrdia, že členstvo Británie v EU je kľúčovou výhodou pre firmy ktoré majú záujem vstúpiť na jednotný európsky trh.

Potom, ako Britský Premiér David Cameron oznámil svoj zámer zvolať do roku 2017 referendum o členstve Británie v EU so zámerom op¬ätovne prehodnotiť jej postavenie v EU vyjadrili Spojené Štáty Americké spolu s inými krajinami svoje znepokojenie. Podľa vyššieho úradníka Baracka Obamu, si Londýn potrebuje udržať svoj „silný hlas“ v rámci EU. Britský Minister zahraničných vecí, William Hague, taktiež prehlásil, že odchod Británie z EU by odradil investorov a mal tak za následok narušenie obchodu a poškodenie Britského medzinárodného statusu. Následne na to sa pridalo Japonsko k hlasom, ktoré tvrdia, že členstvo Británie v EU je kľúčovou výhodou pre firmy ktoré majú záujem vstúpiť na jednotný európsky trh.

Japonská vláda vyjadrila svoj záujem o zosilnenie medzinárodných vzťahov s EU. Aj preto Japonská vláda očakáva, že si Británia uchová svoju pozíciu a naďalej zostane hrať jednu z kľúčových rolí v EU. Japonsko vníma Britániu ako bránu na európsky trh. Japonská vláda taktiež zdôraznila, že viac ako 1 300 firiem investovalo práve do Británie a vytvorilo tým viac ako 130 000 pracovných miest.

V roku 2011 sa Japonsko umiestnilo ako 9. najväčší zahraničný investor v Británii a ako 4. najväčší investor, vynímajúc ostatné európske krajiny. Podľa oficiálnych dát mali japonské investície v Japonsku hodnotu 36 biliónov eur. V Británii vyrábajú svoje autá japonské firmy ako Toyota a Nissan, a firma Hitachi získala tento mesiac zákazku vo výške 1,4 bilióna eur na výrobu 270 vagónov v severnom Anglicku.

Ponúkame úradné preklady a tlmočenie

2012-05-24 15:59:32

Svoje služby sme rozšírili o úradné preklady a tlmočenie. Túto službu ponúkame aj nečlenským organizáciam a realizujeme na základe objednávky. Sadzby za tlmočenie a preklady sú stanovené zákonom. (pozn. orientačná cena 24,90 EUR/normostrana).
Ceny pre špeciálne a obdorné texty a tlmočenie (technické, právne, medicínske a pod.) budú nacenené individuálne podľa náročnosti.

SGlogoMINI.JPG
fuso.jpg
OSGlogoMINI.JPG
focused4.png
LogoAVBAZ3.png
LogoJ-ETEC.EU3.png
LogoKechnec3.png
LogoRV3.png