japan_flag arrow slovak_flag arrow england_flag
logo

Slovensko-japonská obchodná komora (SJOK) bola založená v roku 2006 ako neziskové a nepolitické občianske združenie, ktoré je Ministertvom vnútra SR registrované v zozname občianskych združení.

Hlavná činnosť organizácie je zameraná na poskytovanie assitenčných služieb pre japonských podnikateľov a poskytovanie podpory firmám pri rozvoji ich podnikateľských aktivít na Slovensku.

Naším cieľom je prispieť k dobrým vzťahom a posilniť vzájomné obchodné vzťahy medzi týmito krajinami.

V prípade otázok týkajúcich sa vyššie uvedeného, prosím kontaktujte:

contact@sjok.sk

map